Dakshinamoorti Math - Varanasi
Laleshwar Mahadev
Ramana Maharishi
Ramkrishna Paramhans
Shankarmath - Mt Abu
Shri Chitrapur Math
Sivananda Ashram
Sivananda Ashram - Ahmedabad