Bhajan Bhasura & Vimarsh

Bhajan Bhasura & Vimarsh - Sadyojat Shankarashram Swamiji at Sant Sarovar, Mt Abu

Bhajan Santat Mantar & Vimarsh

Bhajan Santat Mantar & Vimarsh - Sadyojat Shankarashram Swamiji at Sant Sarovar, Mt Abu

Ganapati Pancharatna STS Session 21 Aug 2016

Ashirvachan by Swami Ishwaranand Giri on Ganapati Panchratna at STS Session on 21 Aug 2016

Rakshabandhan Ashirvachan - Shankeralok 18Aug16

Ashirvachan by Swami Ishwaranand Giri on the occassion of Rakshabandhan 18Aug16 at Shakaralok

Swaadhyay on "Gouri Dashakam Stotram" - Part 2

Swaadhyay on "Gouri Dashakam Stotram" - Part 2 - Sadyojat Shankarashram Swamiji at Sant Sarovar, Mt Abu

Swaadhyay on "Gouri Dashakam Stotram" - Part 3

Swaadhyay on "Gouri Dashakam Stotram" - Part 3 - Sadyojat Shankarashram Swamiji at Sant Sarovar, Mt Abu

Swaadhyay on "Gouri Dashakam Stotram" - Part1

Swaadhyay on "Gouri Dashakam Stotram" - Part 1 - Sadyojat Shankarashram Swamiji at Sant Sarovar, Mt Abu