E-Books


Pranavopasan

Hindi translation of Swami Ishwaranand Giri's Pranava by Swami Shri Samvit Somgiriji. An Interpretation of Pranava dhyan, Atharvashirshopnishad, Pranavaswatraj and Pranavanusmriti shlokas.

₹100

Puranottak Shatrudri Sukta

With Shiv Puja Anusandhan

₹100

Samvit Chakravarti Shri Guru

Discourse on Guru Parampara and Guru Atmakatha

₹100

Samvit Guru Lahari

Literature that is helpful for Sadhakas on the subject of Guru

₹100

Samvit Sadhna (English)

Directions for Spiritual Practice by Swami Ishwaranand Giri

₹100

Samvit Sadhna (Hindi)

Samvit Sadhna - A Brief Introduction by Swami Ishwaranad Giri

₹100